Selva

Chonon Bensho
ArteCultura

Métsa Nete: Exposición del arte Shipibo-Konibo de Chonon Bensho

En la exhibición “Métsa Nete: el hermoso mundo visionario de Chonon Bensho”, descubrirás los diversos, bellos y coloridos mundos o netes, que...